تولید و فروش نهال
نهالستان مهندس عاطفی

1- ارقام هلو با پایه شفتالو شامل: هلوجی اچ هیل (G.H.Hill) یا زعفرانی که این رقم دیر رس که قسمت گوشت میوه رنگ زرد نارنجی و نزدیک هسته آن قرمز، درخت آن پر محصول،  نسبتا قوی الرشد و نیاز به تلقیح کننده داشته، محصول آن خیلی درشت و خوشمزه و هسته جدا و حمل و نقل و بازار پسندی آن بالا می باشد

هلو جی اچ

2- هلو پیش رس (سرخ آبی) زودرس (اواخر بهار)، در حمل و نقل مقاوم، هسته نیمه چسبیده، اندازه میوه متوسط، بازار پسند

هلو پیش رس

 

3- هلو انجیری متوسط رس، درشت، بومی ایران، زمان رسیدن اواخر مرداد بازار پسند

هلو انجیری

4- شلیل ایندیپندنس معروف به شلیل مغانی قرمز بسیار بازار پسند و پر محصول بوده و منشاء آن امریکا می باشد این رقم در ایران بسیار متدوال میباشد. زمان رسیدن آن اواسط  مرداد است

شلیل مغانی

5- شلیل سان کینگ از ارقام پر محصول امریکایی، میوه بسیار درشت با زمینه نارنجی و سایه قرمز  بازار پسند – هسته جدا – زود رس زمان رسیدن اواخر تیر ماه است

شلیل سان کینگ

6- شلیل مغان یا از ارقام تجاری میوه آن درشت کمی کشیده– قرمز با زمینه زرد نارنجی– زمان رسیدن اواسط مرداد

شلیل مغان

7- ارقام زرد آلو با پایه زردآلو تلخه و گوجه: شامل زردآلو شاهرودی (با سایه  گلگون کشیده) – نسبتا زود رس معطر شیرین بنام قوامی هم شهرت دارد

8- زرد آلو رجبعلی درخت آن پر بار، میوه درشت، با عطر طعم خوب، بازار پسندی بالا ، حمل و نقل آن بسیار خوب و قابل عرضه برای صادراتکه ملقب صادراتی هم میباشد ، دارای عملکرد خوب و زمان رسیدن  دهه دوم تیر ماه، بسیار مورد استقبال باغداران منطقه میباشد

زرد آلو رجبعلی

9- زرد آلو جهانگیری از ارقام نسبتا زودرس و مقاوم به سرمای بهاره

10- آلبالو پیوندی مجار با پایه مهلب: رقم بوترمو که هیبریدی است (دو رگ) از گیلاس و آلبالو که دارای مزه و طعم بسیار خوب میباشد _ آلبالو سیگانی که رقمی است از آلبالوی اصلاح شده هر دو آنها متوسط رس، درشت و بازار پسند میباشند

11- ارقام گیلاس با پایه مهلب: شامل گیلاس تک دانه یا سیاه مشهد (درشت و پرمحصول) (فرنگی)

12- ارقام گوجه : شامل گوجه سبز برغان (شیشه ای) -با پایه آلوچه (میرو بالان)

13- ارقام آلو با پایه آلوچه : شامل قطره طلا (زرد، درشت ، پربار)

14- آلو شابلون معمولی (زود رس اوایل مرداد) و امریکایی قرمز تیره (دیر رس اوایل شهریور)، درشت، همه پربار و از ارقام آلوی بازار پسند میباشند

15- گلابی کوشیا، از ارقام زود رس بسیار بازر پسند پر بار روی پایه های کوئینس آ ، پیرو دوارف و بذری

گلابی اسپادنا بهاره

 

16-گلابی اسپادونا و بیروتی روی پایه های رویشی و بذری با عملکرد وبازار پسندی بالا"

                اسپادونا                                                بیروتی

 

17- ارقام بادام دیرگل فرانسه بشماره 12،17،21 پر محصول مقاوم به سرما

ارقام بادام

18- ارقام مختلف گردوی اصلاح شده پیوندی تجاری شامل چندلر (آمریکائی ) ، جمال (ایرانی ) ، ممتاز (ایرانی ) ، هارتلی ، دماوند و ارقام غیر پیوندی "

گردوی اصلاح شده

 

19-سیب  گلاب جدید گلبهار، بهاره، زودرس ،پرمحصول ،سایز میوه درشت تر از گلاب ، بسیار بازارپسند .عملکرد باپایه رویشی  تا بالای ۱۰۰ تن در هکتار باروری
آن زودتر از سیب گلاب ، این رقم در کمترنهالستانی تکثیر و تولید آن تقریبا اختصاصی میباشد "

20- ارقام مختلف سیب روی پایه های رویشی مانند گالا، گرانی اسمیت، رد، گلدن، گلاب، دورنگ

سیب