تولید و فروش نهال
نهالستان مهندس عاطفی

نهالستان ها در طول سال آماده برای بازدید می باشند. به منظور ارائه اطلاعات و امکان بازدید کامل و به موقع بهتر است حداقل یک هفته قبل با شماره های داده شده تماس حاصل نمایید.

آدرس نهالستان شماره – 1: شاهرود  ـ روستای ده خیر مزرعه  سید جمال عاطفی نهالستان البرز ( نقشه  1)

آدرس نهالستان شماره -2 : (تولید نهال گردو ) – پا کدشت ( جاده امام رضا )  - بلوار شهید قمی - دامداری قدیمی آقای دکتر باهری

 آدرس نهالستان شماره –3: کرج جاده ماهدشت

تلفن همراه: 1684038-0912

تلفکس:  22375232-021

  j_atefi@hotmail.com و jamalatefi@gmail.com :ایمیل

   نام کانال : نهالستان مهندس عاطفی  @j_atefi کانال تلگرام : ارتباط با ادمین

 تلفن تماس : 09121684038

نقشه محل نهالستان البرز در شاهرود

نقشه و کروکی

verification