تولید و فروش نهال
نهالستان مهندس عاطفی

 الف – سوابق اجرائی:

این موسسه همه ساله علاوه بر تولید وتوزیع ده ها هزار اصله نهال اصلاح شده در نقاط مختلف ایران، در انجام مشاوره در برنامه های اجرائی، طراحی و احداث هزاران هکتار باغات میوه چه در منطقه و چه در سایر نقاط کشور و یا کشورهای همسایه همکاری و مشارکت داشته است. از آن جمله مطالعه و تعیین رقم و گونه برای باغات کوثر بنیاد مستضعفان و جانبازان در مساحت 1000 هکتار، طراحی و احداث باغات هزار هکتاری شرکت باغداری و دامپروری خرمدره، و همچنین سایر شرکتها خصوصی و عمومی.

همچنین انجام مشاوره های فنی در احداث باغات بزرگ در کشور ها آسیای میانه مانند تاجیکستان در زمینه گردو، ترکمنستان، ارمنستان و گرجستان، قزاقستان در زمینه باغات متراکم سیب و ... توام با صدور نهال و نهایتا رضایتمندی خریداران و علاقمند به ادامه همکاری را در کارنامه خود دارد.

- همکار مشاور در شرکت » مشاور یکم« مشاور مادر کشاورزی در زمینه طرحهای توسعه باغداری کشور از سال 1386به بعد

ب - سوابق علمی و تحقیقاتی:

مدیریت نهالستان در زمینه های مختلف میوه کاری بیش از 35 سال سابقه علمی و تحقیقاتی در موسسه علوم باغبانی داشته که حاصل آن یافته های علمی و انتشار دهها مقاله و نشریه بر روی گونه های سیب، گلابی، زردآلو، گیلاس، گردو، بادام، انگور، که این مطالعات مشتمل است بر مطالعه بر روی ارقام مهم تجاری میوه، پایه های انواع درختان میوه، مدیریت نگهداری باغات میوه، طرحهای احداث و فواصل درختان، هرس و روشهای تربیت نهال، معرفی ارقام جدید گردو (جمال ودماوند)، معرفی بهترین روش پیوند در گردوهای ایران.

ادامه مطلب