تولید و فروش نهال
نهالستان مهندس عاطفی

فعالیت ها و برنامه های مدیریت و امکانات خاص نهالستان

 الف: فعالیت های تولیدی و اجرایی

* تولید نهال از ارقام اصلاح شده تجاری با پایه رویشی و بذری بر اساس مجوز های صادره از موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال و الصاق شناسه (لیبل) در سطح بالای 500 هزار اصله در هر دوره و توزیع آن در سطح استان و کشور و صدور به خارج از کشور.

* یکی از فعالیت های مهم این موسسه تولید نهال پایه رویشی برای گونه های سیب، گلابی، به و گیلاس می باشد،برای سیب پایه مالینگ از شماره  های MM106، EM9، MM 111 ، برای به و گلابی پایه های رویشیPear dwarf و Quince A و برای گیلاس علاوه بر پایه بذری مهلب از پایه رویشی Gezila 6 استفاده گردیده است،ارقام پیوندی در جدول تولید نهال آمده است. (جدول تولید نهال)

* تولید نهال گردوی پیوندی که از کارهای تخصصی مدیریت نهالستان می باشد همه ساله از ارقام جدید و معرفی شده مانند جمال، چندلر، هارتلی، دماوند پدرو، فرانکت و ... با کیفیت بالا و ممتاز به تعداد قابل توجهی تولید و بر اساس اولویت تقاضا توزیع می گردد.

احداث باغ مادری در مجاورت نهالستان های مورد عمل که غالب ارقام اصلاح شده در آن کشت و کلیه پیوندکهای موردنیاز، از این درختان تهیه و تکثیر می نماید. همچنین برای نهالستان گردو که از اهمیت خاصی برخوردار می باشد باغ مادری آن از ارقام تجاری احداث و آماده بهره برداری می باشد.

ب: فعالیت های مشاوره ای و آموزشی

- به منظور همکاری و کمک در تامین دانش و اطلاعات مورد نیاز باغداران طرف قرارداد، درموارد انتخاب رقم و گونه، طراحی، احداث باغ، مبارزه با آفات و بیماریهای درختان میوه ، عملیات هرس ، تغذیه و کودهی  درختان ، آبیاری وسیستم های آبیاری ،این موسسه آمادگی انجام مشاوره های لازم را از طریق ارتباط مستقیم. حضور در محل . بروشور . و فضاهای مجازی دارد.

قابل ذکر است که این موسسه توانسته است در طول سالیان دراز خدمات ارزنده ای را به جامعه باغداری کشور ارائه داده و در این زمینه به امر توسعه باغداری و اصلاح و مدیریت صحیح باغداری در سطح منطقه و یا سایر مناطق میوه خیز که با این موسسه ارتباط داشته اند کمک نماید.

اینگونه فعالیت ها در قالب تنظیم طرح های باغداری و تعیین نوع و رقم میوه متناسب با شرایط آب و هوایی و خاک و احداث باغات در نقاط مختلف باغداری (از جمله شرکتهای بنیاد) بوده است.